Kotły KWS
Kocioł wodny centralnego ogrzewania

Kotły typu KWS przeznaczone są do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, głównie dla potrzeb domów jednorodzinnych, zakładów usługowych, punktów handlowych, pomieszczeń gospodarczych itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 95oC, a zasilanie robocze - 0,10 MPa. Wymagany ciąg spalin poza kotłem - 3,0 Pa.

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces palenia polega na uzupełnianiu paliwa w komorze zasypowej i przegarnianiu rusztu. Wyniki badań oraz doświadczenie eksploatacyjne wykazują, że jednorazowy zasyp paliwa wystarczy na ponad 6,5 h pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach kotła okres stało palności można wydłużyć o kilka godzin.

Kotły te mogą być stosowane wyłącznie w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody (zabezpieczonych zgodnie z normą PN-77/B-02413) lub w instalacjach ciepłej wody użytkowej (zabezpieczonych zgodnie z normą PN-76/B-02440).

W produkcji są kotły KWS o mocach:
  • 25kW
  • 30kW
  • 35kW
  • 40kW

NOMINALNA MOC CIEPLNA
25kW - 40kW
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA
71%
MAX. CIŚNIENIE DOPUSZCZALNE
0,1 MPa
MAX. TEMP. WODY W KOTLE
90
MIN. WYMIARY (dla 25 kW)
500 x 680 x 1300

 

 
 
 
     
  start | o firmie | kotły | ogrodzenia | złączki gazowe | kontakt